artykuł nr 1

Komórki organizacyjne

 
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Budynek
Pokój
WŁADZE MIASTA
Burmistrz Miasta
mgr inż. Witold Małecki
burmistrz@tuszyn.info.pl
(42) 614 34 26
A
1A
Z-ca Burmistrza Miasta
mgr inż. Maria Kopczewska
zastepcaburmistrza@tuszyn.info.pl
(42) 614 34 26
A
1B
Sekretarz Gminy
mgr inż. Beata Krawczyk
sekretarz@tuszyn.info.pl
(42) 614 34 26
wew. 22
A
17
Skarbnik Miasta
mgr Małgorzata Ożarek
skarbnik@tuszyn.info.pl
(42) 614 34 26
wew. 39
A
10
SEKRETARIAT
Inspektor
Bożena Lisowska - Klepacz
sekretariat@tuszyn.info.pl
(42) 614 30 69
(42) 614 34 26
A
1
REFERAT OGÓLNOORGANIZACYJNY
Kierownik
mgr inż. Sylwia Piter
 
 
 
ogolny@tuszyn.info.pl
 
 
(42) 614 34 26
wew. 21
A
27
Inspektor
mgr inż. Marcin Frankiewicz
 
(42) 614 34 26
wew. 28
 
 
A
 
 
 
19
 
Pomoc administracyjna
Kamil Gorzkiewicz
Inspektor
Krystyna Chałupczak
 
 
targowiska@tuszyn.info.pl
 
(42) 614 34 27
wew. 31
B
7
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 
Inspektor
mgr inż. Joanna Krawczyk
iod@tuszyn.info.pl
(42) 614 34 26
wew. 28
A
19
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ GEODEZJI I ROLNICTWA
Inspektor
Urszula Kałuża
 
geo@tuszyn.info.pl
 
 
(42) 232 13 83
wew. 29
B
6
Podinspektor
Anna Maślankiewicz
Inspektor
mgr inż. Wojciech Pałczyński
architektura@tuszyn.info.pl
(42) 232 13 83
wew. 53
B
 
5
 
Specjalista
Bożena Janek
----
Pomoc administracyjna
mgr inż. Dorota Rzeźniczak
----
Inspektor
mgr inż. Dorota Pielużek
----
 
(42) 232 13 83
wew. 56
Inspektor
mgr inż. Krystyna Dziuda
----
REFERAT DRÓG I ZIELENI
Kierownik
mgr Marcin Skrzypczyk
drogi@tuszyn.info.pl
(42) 232 13 81
wew. 51 / 52
B
1
Inspektor
mgr inż. Aleksandra Śpionek - Wojna
odpady@tuszyn.info.pl
Inspektor
Dariusz Ałaszewski
---
Pomoc administracyjna
Jadwiga Fałek
---
REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY
Z-ca Skarbnika Miasta
mgr Małgorzata Janiszewska
----
 
(42) 232 13 81
wew. 45
A
8
Inspektor
mgr Anna Kotlicka - Smyczek
----
Inspektor
Bogumiła Augustyniak
----
(42) 232 13 81
wew. 46
A
9
Inspektor
Małgorzata Skupień
----
Inspektor
Lucyna Zimoń
----
Specjalista
Teresa Pawlak
----
Inspektor
mgr inż. Bożena Król
place@tuszyn.info.pl
(42) 232 13 81
wew. 44
A
11
Inspektor
Anna Kłys
----
(42) 232 13 80
wew. 27
A
20
REFERAT PODATKÓW I EGZEKUCJI
Kierownik
mgr Jarosław Fister
podatki@tuszyn.info.pl
(42) 232 13 80
wew. 40
A
15
Inspektor
mgr Zdzisława Kotlicka
----
(42) 232 13 80
wew. 26
A
21
Specjalista
Zofia Daszyńska
----
Inspektor
mgr Kamila Rzepecka
----
(42) 232 13 80
wew. 25
A
22
Inspektor
mgr Magdalena Szurek
----
Inspektor
mgr Beata Zych
----
(42) 232 13 80
wew. 32
A
18
Podinspektor
Barbara Wachulec
----
Pomoc administracyjna
Anna Orłowska
----
REFERAT TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
Kierownik
mgr Izabela Musialska
 
 
inwestycje@tuszyn.info.pl
 
 
(42) 232 13 82
wew. 42/43
B
5
Inspektor
Krystyna Jarzębowska - Maciaszek
Inspektor
mgr Marta Defecińska
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP
Główny Specjalista
Karol Wiśniewski
----
(42) 614 34 26
wew. 33
A
13
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Inspektor
mgr Krzysztof Janicki
skargiwnioski@tuszyn.info.pl
(42) 614 34 26
wew. 34
A
14
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I P.POŻ
Łukasz Maciejek
oc@tuszyn.info.pl
(42) 614 34 26
wew. 33
A
13
GMINNY KOMENDANT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Kazimierz Sochacki
----
(42) 614 34 26
wew. 33
A
13
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
Andrzej Małecki
 
 
 
radamiejska@tuszyn.info.pl
 
 
 
(42) 614 30 69
wew. 47
A
 
Inspektor
Bogusława Płonek
Inspektor
mgr Aneta Kudra
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Inspektor
mgr Aleksandra Kiljan
zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl
(42) 232 13 82
wew. 42
B
5
PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. UZALEŻNIEŃ  I PRZEMOCY W RODZINIE
mgr Monika Oleksiewicz
centrum@tuszyn.info.pl
---
A
23
STRAŻ MIEJSKA
Komendant
Dariusz Pomykała
 
 
 
 
 
straz.miejska@tuszyn.info.pl
 
 
 
 
(42) 614 32 36
A
5
Starszy strażnik
Dariusz Cieśliński
Starszy strażnik
Józef Ścibor
Starszy strażnik
Zbigniew Pietrzyk
Starszy strażnik
Zbigniew Dróżdż
URZĄD STANU CYWILNEGO
Z-ca Kierownika
mgr Grażyna Laciborowska
 
usc@tuszyn.info.pl
 
(42) 614 34 26
wew. 23
A
7
Z-ca Kierownika
mgr Anetta Malicka
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROMOCJI I ROZWOJU GMINY
mgr Wojciech Skibiński
promocja@tuszyn.info.pl
 
A
23
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I WOJSKOWYCH
Inspektor
mgr Anetta Malicka
ewidencja.ludnosci@tuszyn.info.pl
(42) 614 34 26
wew. 35
A
7
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO
Główny Specjalista
mgr inż. Krzysztof Janaszkiewicz
----
(42) 614 34 26
wew. 53
B
5
                                 SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ                                              I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
Podinspektor
inż. Anna Bojanowska
ceigd@tuszyn.info.pl
(42) 614 34 26
wew. 36
B
7
Pomoc administracyjna
Mirosława Szychowska
STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
STANOWISKA W TUSZYNIE
Starszy inspektor
Beata Kulińska
 
----
(42) 213 10 66
A
25
Inspektor
mgr inż. Justyna Bartłomiejczyk
STANOWISKO POWIATOWE - WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Monika Sieroszewska
 
----
 
(42) 614 34 26
wew. 41
 
A
 
12
Olga Gadułka
 
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Ryszard Kujawski
----
------------------
-------
----