artykuł nr 1

Andrzej Małecki - Przewodniczący

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 2

Andrzej Małecki - Przewodniczący

Załączniki:
Treść korekty oświadczenia 508 KB
artykuł nr 3

Janusz Miara - Wiceprzewodniczący

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 4

Andrzej Małecki - Przewodniczący

Załączniki:
Treść korekty oświadczenia 296 KB
artykuł nr 5

Mirosław Popecki - Wiceprzewodniczący

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 6

Antoni Kosiada

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 7

Agnieszka Krawczyk

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
Dostępne kategorie:
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.