artykuł nr 1

Patryk Bardziński - korekta do oświadczenia majątkowego

artykuł nr 2

Patryk Bardziński

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
Dostępne kategorie:
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.