artykuł nr 1

Andrzej Małecki - Przewodniczący

artykuł nr 2

Mirosław Popecki - Wiceprzewodniczący

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 3

Janusz Miara - Wiceprzewodniczący

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 4

Maria Krawczyk

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 5

Piotr Zarzycki

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 6

Danuta Wojciechowska

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
artykuł nr 7

Łukasz Wójcik

Załączniki:
Treść oświadczenia MB
Dostępne kategorie:
za 2018 r.
za 2019 r.
za 2020 r.