artykuł nr 1

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Tuszynie

  Inspektor Ochrony Danych                                                                                                                        mgr inż. Joanna Krawczyk                                                                                                                            e-mail : iod@tuszyn.info.pl                                                                                                                      tel. (42) 614 34 26 wew. 28