artykuł nr 1

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych w Gminie Tuszyn                                                                                                   mgr inż. Joanna Krawczyk                                                                                                                              e-mail : iod@tuszyn.info.pl                                                                                                                          tel. (42) 614 34 26 wew. 28
Inspektor Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Tuszynie                                                                                mgr inż. Joanna Krawczyk                                                                                                                             e-mail : iod.straz.miejska@tuszyn.info.pl                                                                                                         tel. (42) 614 34 26 wew. 28