artykuł nr 1

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Joanna Krawczyk
    e-mail: joanna.krawczyk@tuszyn.info.pl
    tel. 42 614 34 26 w. 28