artykuł nr 1

Jednostki organizacyjne Gminy Tuszyn

Stanowisko pracy
Telefon
Adres e-mail
Miejsce przyjęć interesantów
JEDNOSTKI BUDŻETOWE
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO - FINANSOWEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W TUSZYNIE
Dyrektor
mgr Jarosław Urbański
(42) 614 34 51 wew. 23
 
 
coafsip@coafsip.pl
 
 
 
 
 
 
Tuszyn ul. Piotrkowska 13
 
 
 
 
Główna Księgowa
(42) 614 34 51 wew. 26
Dział Płac
(42) 614 34 51 wew. 21
Dział Księgowości
(42) 614 34 51 wew. 22
Radca Prawny
(42) 614 34 51 wew. 24
Stypendia, Dotacje, Młodociani pracownicy
(42) 614 34 51 wew. 25
DZIENNY DOM ,,SENIOR - WIGOR ''
Kierownik
Karolina Lasoń
(42) 211 09 10
info@senior-wigor-tuszyn.pl
Tuszyn ul. 3-go Maja 49
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUSZYNIE
Kierownik
mgr Mariusz Kulikowski
 
 
(42) 614 34 92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mopstuszyn@naszops.pl
Tuszyn, pl. Reymonta 1             (pok. 4)
Kasa
Grażyna Lesiak
Tuszyn, pl. Reymonta 1            (pok. 6)
Zespół finansowo-księgowy
Marianna Skulmowska
Aleksandra Gumola
Tuszyn, pl. Reymonta 1            (pok. 2)
Samodzielne stanowisko do obsługi świadczeń
Arkadiusz Piter
Tuszyn, pl. Reymonta 1            (pok. 3)
Samodzielne stanowisko organizacyjno-administracyjne
Magdalena Lesiak
Tuszyn, pl. Reymonta 1            (pok. 3)
Asystenci rodziny
Jacek Jaskulski
Wiktor Florczyk
Tuszyn, pl. Reymonta 1            (pok. 3/4)
Asystenci osobiści osoby niepełnosprawnej
Daria Baran
Justyna Kołodziejczyk
Tuszyn, pl. Reymonta 1            (pok. 3/4)
Pracownicy socjalni
Monika Fontańska
Anna Szczecińska
(42) 213 44 00
Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4   (budynek A, piętro I, pok. 16)
Pracownicy socjalni
Jolanta Berent
Marta Wacha
Żywila Wlazłowicz
Lidia Zielińska
(42) 211 62 95
Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4   (budynek A, piętro I, pok. 26)
Pracownicy socjalni
Alina Sałacińska
Katarzyna Pomorska
(42) 211 08 11
Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4   (budynek B, piętro I, pok. 8)
MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU W TUSZYNIE
Dyrektor
mgr. inż. Arkadiusz Purymski
(42) 614 44 62
oceanik@oceanik.pl
Tuszyn, ul. Noworzgowska 20
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W TUSZYNIE
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 ( w strukturach Zespołu Przedszkolnego w Tuszynie )
p.o. Dyrektora
Magdalena Michaś
(42) 614 30 11
pm1tuszyn1@wp.pl
Tuszyn, ul. Tysiąclecia 4
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 - ODDZIAŁ W TUSZYNKU ( w strukturach Zespołu Przedszkolnego w Tuszynie )
p.o. Dyrektora
Magdalena Michaś
(42) 614 23 65
pm1tuszyn1@wp.pl
Tuszyn, ul. Szpitalna 4
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 
Dyrektor
mgr Ewa Sadło
(42) 614 35 73
pm2tuszyn@wp.pl
Tuszyn, ul. Sienkiewicza 8
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 ( w strukturach Zespołu Przedszkolnego w Tuszynie )
p.o. Dyrektora
Magdalena Michaś
(42) 617 76 73
pm3tuszyn@gmail.com
Tuszyn, ul. Żeromskiego 31
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3  - ODDZIAŁ W GARBOWIE ( w strukturach Zespołu Przedszkolnego w Tuszynie )
p.o. Dyrektora
Magdalena Michaś
(42) 614 33 13
pm3tuszyn@gmail.com
Garbów, ul. Kruszowska 13
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W TUSZYNIE
Dyrektor
mgr Joanna Owczarek - Szymajda
 
w-ce Dyrektor
mgr Agnieszka Kubicka - Stasinowska
(42) 614 30 02
jedynka.sp1tuszyn@gmail.com
Tuszyn, ul. Piotrkowska 15
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W TUSZYNIE
Dyrektor
mgr Barbara Krawczyk - Podlecka
(42) 614 39 86
sekretariat@sp2tuszyn.pl
Tuszyn, ul. Poniatowskiego 11
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WODZINIE PRYWATNYM
Dyrektor
mgr Marzena Kozłowska
(42) 614 32 19
spwodzinprywatny@op.pl
Wodzin Prywatny, ul. Szkolna 1
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRANCISZKA KUJAWIŃSKIEGO W GÓRKACH DUŻYCH
Dyrektor
mgr Elżbieta Wojna
(42) 614 32 64
sekretariat@szkolagorki.pl
Górki Duże, ul. Jutroszewska 17
LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TUSZYNIE
Dyrektor
mgr Grzegorz Płachta
(42) 614 31 67
lotuszyn3@wp.pl
Tuszyn, ul. Żeromskiego 31
ZAKŁADY BUDŻETOWE
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TUSZYNIE
Kierownik
Teresa Rygielska
(42) 232 13 87
zgmtuszyn@o2.pl
Tuszyn, ul. Parkowa 4
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE
Dyrektor
mgr inż. Mateusz Wymysłowski
(42) 614 30 18

 

Alarmowy
609 816 126
zwik@tuszyn.info.pl
Tuszyn, ul. Brzezińska 86 A
INSTYTUCJE KULTURY
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W TUSZYNIE
Dyrektor
mgr Agnieszka Pawlak
(42) 614 25 89
sekretariat@moktuszyn.pl
Tuszyn, ul. Noworzgowska 20 A
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W TUSZYNIE - FILIA TUSZYN LAS
 
(42) 614 27 10
sekretariat@moktuszyn.pl
Tuszyn, ul. Prusa 7
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TUSZYNIE
Prezes
Patryk Bardziński
----
mpgk.tuszyn@tuszyn.info.pl
              Tuszynek Majoracki,               ul. Starościańska 6/4
PODMIOT LECZNICZY
SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W TUSZYNIE
Dyrektor
Żaneta Karczewska
 
Zastępca Dyrektora
lek. Agnieszka Korzeniowska - Jaworska
(42) 614 30 97
administracja@spztuszyn.pl
Tuszyn, ul. Żeromskiego 24/26