artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku ,,Mój Rynek'' w Tuszynie przy ul. Zwierzyńskiego

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie obniżenia o 40% wysokości czynszu za dzierżawę stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym w Tuszynie przy Al. Jana Pawła II 70 w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Załączniki:
Treść zarządzenia 524 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie zmiany zarządzenia Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie określenia jednodniowej opłaty za korzystanie z urządzeń targowych (opłata eksploatacyjna) za zajęcie stanowiska handlowego na Targowisku Gminnym w Tuszynie przy Al. Jana Pawła II 70

Załączniki:
Treść zarządzenia 583 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie obniżenia o 50% wysokości czynszu oraz odroczenia terminu płatności za dzierżawę stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym w Tuszynie przy Al. Jana Pawła II 70 w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz obniżenia o 40 % wysokości czynszu za dzierżawę stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym w Tuszynie przy Al. Jana Pawła II 70 w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Załączniki:
Treść zarządzenia 630 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie zmiany zarządzenia Nr 51A/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie obniżenia stawki czynszu za najem powierzchni magazynowej w zestawie pawilonów gminnych na Targowisku Gminnym w Tuszynie przy ul. Al. Jana Pawła II 70, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Załączniki:
Treść zarządzenia 572 KB
artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie obniżenia o 50% wysokości czynszu oraz odroczenia terminu płatności za dzierżawę stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym w Tuszynie przy Al. Jana Pawła II 70 w okresie od dnia 01 czerwca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Załączniki:
Treść zarządzenia 570 KB
artykuł nr 7

Informacja do Zarządzenia Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna

Załączniki:
Treść informacji 395 KB