artykuł nr 1

Podatki i opłaty inne niż odpady komunalne

 

Konto bankowe Urzędu Miasta w Tuszynie dla podatków i opłat

innych niż odpady komunalne

 

Bank PKO S.A I  o/Tuszyn

58 1240 3451 1111 0000 3031 6216