artykuł nr 1

Komunikat

Urząd Miasta w Tuszynie wykonał cyfryzację obowiązujących dokumentów planistycznych.
Akty prawa miejscowego w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Gminy Tuszyn i Miasta Tuszyna w części tekstowej i graficznej są dostępne w sieci internetowej.
Dostęp do MPZP w postaci cyfrowej jest realizowany na Platformie do publikacji danych przestrzennych dla gmin pod adresem 

http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_tuszyn

Zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznej planów miejscowych.


Prezentowana w serwisie internetowej mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych i urzędowych.

artykuł nr 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn

Załączniki:
Plan (2400 x 2600) MB
artykuł nr 3

Rozpatrzenie uwag do prognozy oddziaływania na środowisko do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki numer 90/2 w Syskach

Załączniki:
Treść informacji MB
artykuł nr 4

Rozpatrzenie uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki numer 90/2 w Syskach

Załączniki:
Treść informacji 368 KB
artykuł nr 5

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 146 w Rydzynkach.

artykuł nr 6

Rozpatrzenie uwag i wniosków po wyłożeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki numer 90/2 w Syskach

Załączniki:
Treść informacji MB