artykuł nr 1

Komunikat

Urząd Miasta w Tuszynie wykonał cyfryzację obowiązujących dokumentów planistycznych.
Akty prawa miejscowego w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Gminy Tuszyn i Miasta Tuszyna w części tekstowej i graficznej są dostępne w sieci internetowej.
Dostęp do MPZP w postaci cyfrowej jest realizowany na Platformie do publikacji danych przestrzennych dla gmin pod adresem 

http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_tuszyn

Zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznej planów miejscowych.


Prezentowana w serwisie internetowej mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych i urzędowych.

artykuł nr 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna

Załączniki:
Plan (9000 x 6015) MB
Plan (3500 x 2399) 983 KB
artykuł nr 3

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn obejmującej teren działki nr 155 obręb 8 w Tuszynie przy ul. Poddębina