artykuł nr 1

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Żeromin

artykuł nr 2

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn

Dostępne kategorie:
2020
2021