artykuł nr 1

Komunikat

Urząd Miasta w Tuszynie wykonał cyfryzację obowiązujących dokumentów planistycznych.
Akty prawa miejscowego w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Gminy Tuszyn i Miasta Tuszyna w części tekstowej i graficznej są dostępne w sieci internetowej.
Dostęp do MPZP w postaci cyfrowej jest realizowany na Platformie do publikacji danych przestrzennych dla gmin pod adresem 

http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_tuszyn

Zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznej planów miejscowych.


Prezentowana w serwisie internetowej mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych i urzędowych.

artykuł nr 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn

Załączniki:
Plan (2400 x 2600) MB
artykuł nr 3

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmująca teren przy ul. Szkolnej w Kruszowie

Załączniki:
Treść uchwały MB
Rysunek planu MB
artykuł nr 4

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmująca część terenu wsi Żeromin

Załączniki:
Treść uchwały MB
Legenda 323 KB
Rysunek planu 20 MB
artykuł nr 5

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 90/2 w Syskach

Załączniki:
Treść uchwały MB
Rysunek planu MB
Załącznik nr 4 983 KB
artykuł nr 6

Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn - obejmującego części terenu wsi Żeromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 lutego 2021 r. do 17 marca 2021 r.

Załączniki:
Załączniki MB
Treść zawiadomienia 253 KB
artykuł nr 7

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część wsi Mąkoszyn

Załączniki:
Treść uchwały 232 KB
Mapa A MB
Mapa B MB
Rysunek MB
Dostępne kategorie:
Plan
Studium