artykuł nr 1

Komunikat

Urząd Miasta w Tuszynie wykonał cyfryzację obowiązujących dokumentów planistycznych.
Akty prawa miejscowego w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Gminy Tuszyn i Miasta Tuszyna w części tekstowej i graficznej są dostępne w sieci internetowej.
Dostęp do MPZP w postaci cyfrowej jest realizowany na Platformie do publikacji danych przestrzennych dla gmin pod adresem 

http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_tuszyn

Zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznej planów miejscowych.


Prezentowana w serwisie internetowej mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych i urzędowych.

artykuł nr 2

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren przy ul.Kaczeńcowej

Załączniki:
Treść uchwały 373 KB
Mapa 960 KB
artykuł nr 3

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr 64, 68, 70 obr. 7 i dz. 235 obr. 9 w Tuszynie

Załączniki:
MAPA B 267 KB
Mapa A 312 KB
Treść uchwały 461 KB
artykuł nr 4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna

Załączniki:
Plan (9000 x 6015) MB
Plan (3500 x 2399) 983 KB
artykuł nr 5

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn obejmującej teren działki nr 155 obręb 8 w Tuszynie przy ul. Poddębina

Dostępne kategorie:
Plan
Studium