artykuł nr 1

Komunikat

Informujemy, iż przetargi umieszczone w Biuletynie Informacji

Publicznej przed dniem 7 lutego 2020 r.

znajdują się w zakładce BIP - archiwum.

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Załączniki:
Wykaz 352 KB
artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonej do dzierżawy

Załączniki:
Treść informacji 422 KB
artykuł nr 4

Sprostowanie do wykazu nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonej do dzierżawy z dnia 17 listopada 2020 r. w części dotyczącej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 327 położonej w obrębie Mąkoszyn

Załączniki:
Treść sprostowania 266 KB
artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonej do dzierżawy

Załączniki:
Treść informacji 317 KB
artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonej do dzierżawy

Załączniki:
wykaz_do_bip_1.pdf 410 KB
artykuł nr 7

Wykaz nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonej do dzierżawy

Załączniki:
Treść informacji 376 KB