artykuł nr 1

Komunikat

Informujemy, iż przetargi umieszczone w Biuletynie Informacji

Publicznej przed dniem 7 lutego 2020 r.

znajdują się w zakładce BIP - archiwum.

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonej do dzierżawy

Załączniki:
Treść informacji 376 KB
artykuł nr 3

Burmistrz Miasta Tuszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości niezabudowanej rolnej, położonej w obrębie Żeromin Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/6 o pow. 3,4937 ha przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonej do dzierżawy

Załączniki:
Wykaz 390 KB
artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonej do dzierżawy

Załączniki:
Wykaz 381 KB