artykuł nr 8

Burmistrz Miasta Tuszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości niezabudowanej rolnej, położonej w obrębie Żeromin Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/6 o pow. 3,4937 ha przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

artykuł nr 9

Wykaz nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonej do dzierżawy

Załączniki:
Wykaz 390 KB
artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonej do dzierżawy

Załączniki:
Wykaz 381 KB