artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Tuszynie przy ul. Pułaskiego 15 wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej

Załączniki:
Treść ogłoszenia MB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Tuszynie przy ul. Brzezińskiej 27 wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej

Załączniki:
Treść ogłoszenia MB
artykuł nr 3

Wykaz lokali Gminy Tuszyn przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:
Wykaz 278 KB
artykuł nr 4

Wykaz lokali Gminy Tuszyn przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:
Wykaz 51 KB
artykuł nr 5

Wykaz lokali Gminy Tuszyn przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki:
Treść informacji 51 KB
artykuł nr 6

Komunikat

Informujemy, iż przetargi umieszczone w Biuletynie Informacji

Publicznej przed dniem 7 lutego 2020 r.

znajdują się w zakładce BIP - archiwum.