artykuł nr 1

Zwrot nadpłaty podatku - na rachunek bankowy, rachunek w SKOK lub przekazem pocztowym na adres domowy

Komórka odpowiedzialna : Referat Podatków i Egzekucji

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

1) W przypadku osób fizycznych - każda osoba na której koncie podatkowo-księgowym figuruje nadpłata

2) W przypadku osób prawnych - osoby wskazane w KRS do reprezentowania firmy na której koncie podatkowo-księgowym figuruje nadpłata.

 

Godziny przyjmowania petentów :

poniedziałek7:30 – 15:30
wtorek7:30 – 17:00
środa7:30 – 15:30
czwartek7:30 – 15:30
piątek7:30 – 14:00

Opłaty:

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszona o koszty jej zwrotu.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wskazanym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa

 

Tryb odwoławczy:

UZUPEŁNIĆ

 

Podstawa prawna:

Art. 77b ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.)

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1) wniosek o zwrot nadpłaty