artykuł nr 1

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA Z DNIA 9 MARCA 2021 ROKU O PRZYZNANYCH W 2021 R. Z BUDŻETU GMINY tUSZYN DOTACJACH CELOWYCH DZIAŁAJĄCYM NA TERENIE GMINY TUSZYN KLUBOM SPORTOWYM

Załączniki:
Treść informacji 202 KB
artykuł nr 2

Informacja Zastępcy Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 23 lutego 2021 r. dotycząca wniosków złożonych przez działające na terenie Gminy Tuszyn kluby sportowe w sprawie udzielenia dotacji celowej w roku budżetowym 2021.

Załączniki:
Treść informacji 401 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie naboru wniosków od klubów sportowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tuszyn w 2021 r.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 73 KB
artykuł nr 4

Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Tuszyn na podstawie postanowień Uchwały Nr XX/115/11 z dnia 10 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Tuszyn oraz wskazania celu publicznego z zakresu sportu jaki gmina zamierza osiągnąć.

Załączniki:
Klauzula informacyjna 73 KB
Treść wniosku 53 KB