artykuł nr 1

Obwieszczenie - RŚVI.7033.4.2019

Załączniki:
Treść zawiadomienia 576 KB
Treść obwieszczenia 805 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie PO.ZUZ.5.4210.297.2020.MC

Załączniki:
Treść zawiadomienia 751 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - WOOŚ.420.183.2018.MGr.42

Załączniki:
Treść obwieszczenia 634 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GPB-II.7820.6.2019.JN/IK

Załączniki:
Treść obwieszczenia 109 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GPB-II.7820.6.2019.JN/IK

Załączniki:
Treść obwieszczenia 681 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 7

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn

Załączniki:
Treść załącznika MB
Treść obwieszczenia 609 KB