artykuł nr 1

INFORMACJA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - PO. ZUZ.5.4210.799m.2020.AP

Załączniki:
Treść informacji MB
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA

Załączniki:
MPZP Kruszów MB
Treść ogłoszenia 255 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie

Załączniki:
Treść zawiadomienia 250 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Tuszyna GPGR.6220.7-1.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,Garbów II'' na dz. ewid. nr 166 w Garbowie (obr.3), gm. Tuszyn.''

Załączniki:
Treść zawiadomienia 300 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie - GPGR.6220.7-2.2020

Załączniki:
Treść obwieszczenia 503 KB
artykuł nr 6

Postanowienie Burmistrza Miasta Tuszyna GPGR.6220.3-9.2020 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na dz. ewid. 247/9, 247/19, 246/11, 245/2, 243/1, 243/2, 242/6, 242/8, 242/2, 240/1, 240/2, 244/4 w Kruszowie (obr.8 ), gm. Tuszyn'' do dnia 31.12.2021 r.

Załączniki:
Treść postanowienia 222 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego ewentualny zakres

Załączniki:
Treść informacji 700 KB