artykuł nr 1

Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie WA.ZUZ.3.4211.1508.2020.DM - cz.2

Załączniki:
Treść obwieszczenia 521 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie WA.ZUZ.3.4211.1508.2020.DM

Załączniki:
Treść zawiadomienia 633 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (GPB-II.7840.150.2020.BH)

Załączniki:
Treść obwieszczenia 541 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 5

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydaniu decyzji nakładającej na GDDKiA obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Stryków - Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)

Załączniki:
Treść obwieszczenia 751 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydaniu decyzji nakładającej na GDDKiA obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi ekspresowej S8 na odcinku Węzeł Wieluń - Węzeł Łódź-Południe (A1) (od km 128+896,00 do km 232+959,00)

Załączniki:
Treść obwieszczenia 824 KB
artykuł nr 7

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Tuszyna - GPGR.6220.3-8.2020

Załączniki:
Treść obwieszczenia 633 KB