artykuł nr 1

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tuszyn na lata 2019-2022 z perspektywą 2023-2026