artykuł nr 1

Informacja

Prognoza prezentowana na stronie, do której link umieszczono poniżej, została opracowana przez Państwowy Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy.

Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy dni („dziś-jutro-pojutrze”). Prognoza dotyczy następujących substancji: pył zawieszony PM10, dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2 (w okresie zimowym od października do marca), ozon troposferyczny O3 (w okresie letnim od kwietnia do września)

Aby przejść do prognozy jakości powietrza w Polsce należy kliknąć w poniższy link

  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=lodzkie

 

Źródło : Inspekcja Ochrony Środowiska