artykuł nr 1

Wykaz sołtysów

Sołectwo

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

Bądzyń

Bogdan Oleksiewicz

Dylew

Jadwiga Fałek

507 197 452

Garbów

Jarosław Kamiński

514 823 679

Głuchów

Łukasz Krawiec

504 683 730

Górki Duże

Alicja Michaś

506 351 120

Górki Małe

Renata Kokosa

508 649 668

Jutroszew

Mariusz Świątek

608 369 972

Kruszów

Izabela Kudra

605 088 551

Mąkoszyn

Krzysztof Sobczak

693 282 042

Modlica

Zbigniew Klimczak

691 388 119

Rydzynki

Sławomira Skrzepińska

507 164 642

Syski

Magdalena Lorens

510 170 929

Szczukwin

Władysław Paturaj

721 299 711

Tuszynek Majoracki

Aleksandra Berezińska

691 698 806

Wodzinek

Jan Libertowski

600 016 552

Wodzin Prywatny

Paweł Cander

Wodzin Majoracki

Krzysztof Pacześ

662 304 322

Wola Kazubowa

Ewa Pacholska - Cieślak

507 583 590

Zofiówka

Izabela Janowska - Olasik

503 535 999

Żeromin

Eliza Kaya

518 414 411