artykuł nr 1

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Jerzy Maślankiewicz

515 095 788

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy

Maria Kotlicka

605 141 490

Członek Zarządu Dzielnicy

Sebastian Wejfel

518 167 787

Członek Zarządu Dzielnicy

Genowefa Małecka

504 111 381