artykuł nr 1

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Przewodnicząca Rady Dzielnicy

Małgorzata Pasińska

609 950 968

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Adam Nawrocki

662 054 978

Członek Zarządu Dzielnicy

Barbara Krawczyk - Podlecka

-

Członek Zarządu Dzielnicy

Dariusz Greszko

691 971 933