artykuł nr 1

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Przewodnicząca Rady Dzielnicy

Barbara Brych

-

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Sylweriusz Wagner

-

Członek Zarządu Dzielnicy

Piotr Szczeciński

-

Członek Zarządu Dzielnicy

Mirosław Kucina

-