artykuł nr 1

Skład Rady

1. Małecki Andrzej - Przewodniczący

2. Miara Janusz - Wiceprzewodniczący

3. Popecki Mirosław - Wiceprzewodniczący

4. Krawczyk Agnieszka 

5. Krawczyk Maria 

6. Parczewska Iwona 

7. Wojciechowska Danuta 

8. Bąk Marian 

9. Defeciński Juliusz 

10. Kosiada Antoni 

11. Sęk Kazimierz 

12. Siedlecki Marcin 

13. Sobolewski Tomasz 

14. Wójcik Łukasz 

15. Zarzycki Piotr