artykuł nr 1

XXII Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 11.03.2020 r.

Załączniki:
Wyniki głosowań MB
Objaśnienia do Uchwały Nr XXII/193/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/193/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku MB
Uchwała nr XXII/193/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020 - 2027 382 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/192/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku MB
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/192/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku MB
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/192/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku 732 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/192/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku MB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/192/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku 382 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/192/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/192/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku 937 KB
Uchwała nr XXII/192/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 rok 597 KB
Uchwała nr XXII/191/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego 305 KB
Uchwała nr XXII/190/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Gminę Tuszyn do zasobów dróg gminnych dróg serwisowych służących do obsługi autostrady A1 w Gminie Tuszyn 415 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/189/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku MB
Uchwała nr XXII/189/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuszyn w roku 2020 371 KB
Uchwała nr XXII/188/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej 469 KB
Uchwała nr XXII/187/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie określenia dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Tuszyn 425 KB
Uchwała nr XXII/186/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/231/16 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą ,, Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej Szkół i Przedszkoli '' oraz nadania jej statutu. 629 KB
Mapka do Uchwały Nr XXII/185/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku 739 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/185/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku 275 KB
Uchwała nr XXII/185/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/486/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Żeromin i Kruszów 546 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/184/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku 292 KB
Uchwała nr XXII/184/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej część terenu obr. 13 w Tuszynie przy ul. Wielkopole 532 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/183/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku 937 KB
Uchwała nr XXII/183/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren przy ul. Głównej w Zofiówce 479 KB
Mapka do Uchwały Nr XXII/182/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku MB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/182/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku MB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/182/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku 814 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/182/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku 308 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/182/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku MB
Uchwała nr XXII/182/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren dz.166 w Garbowie MB
Mapa do Uchwały Nr XXII/181/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku MB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/181/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku MB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/181/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku 314 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/181/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku 335 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/181/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11.03.2020 roku MB
Uchwała nr XXII/181/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren dz. 199,200 obr. 7 w Tuszynie przy ul. 3-go Maja MB
artykuł nr 2

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 11.02.2020 r.

Załączniki:
Uchwała nr XXX/180/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie w ramach partnerstwa z Powiatem Łódzkim Wschodnim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, Gminą Andrespol, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrespolu, Stowarzyszeniem Rozsądnych Polaków w Łodzi projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych ,,WISIENKA - C.D.'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego IX Oś Priorytetowa - Włączenie społeczne, Działanie dla Osi IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 507 KB
Wyniki głosowania 882 KB
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXI/179/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2020 roku 466 KB
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXI/179/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2020 roku MB
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/179/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2020 roku 521 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/179/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2020 roku MB
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/179/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2020 roku MB
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/179/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2020 roku MB
Uchwała nr XXX/179/20 Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 rok 511 KB