artykuł nr 1

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 08.03.2021 r.

Załączniki:
Wyniki głosowania MB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/271/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Szafirowa w Tuszynie) 2 B
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/271/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Szafirowa w Tuszynie) 348 KB
Uchwała Nr XXXIV/271/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Szafirowa w Tuszynie) 348 B
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/270/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Diamentowa w Tuszynie) 385 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/270/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Diamentowa w Tuszynie) 280 KB
Uchwała Nr XXXIV/270/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. (ul. Diamentowa w Tuszynie) 324 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/269/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 588 KB
Uchwała Nr XXXIV/269/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 551 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/268/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 599 KB
Uchwała Nr XXXIV/268/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 558 KB
Uchwała Nr XXXIV/267/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 544 KB
Uchwała Nr XXXIV/266/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie targowiska ,,MÓJ RYNEK'' w Tuszynie przy ul. Zwierzyńskiego 455 KB
artykuł nr 2

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 11.02.2021 r.

Załączniki:
Wyniki głosowania MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/265/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuszynie na 2021 rok 270 KB
Uchwała Nr XXXIII/265/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuszynie na 2021 rok 297 KB
Uchwała Nr XXXIII/264/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie. 389 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/263/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 90/2 w Syskach MB
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/263/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 90/2 w Syskach 188 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/263/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 90/2 w Syskach 323 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/263/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 90/2 w Syskach 685 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/263/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 90/2 w Syskach 550 KB
Uchwała Nr XXXIII/263/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 90/2 w Syskach MB
Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. 338 KB
Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. 328 KB
Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. 480 KB
Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. MB
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. MB
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. 689 KB
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. 432 KB
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. 351 KB
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. 769 KB
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. 292 KB
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. 471 KB
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. MB
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. MB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. 347 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. 19 MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. MB
Uchwała Nr XXXIII/262/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok. MB
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII/261/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2021-2027 MB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/261/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2021-2027 MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/261/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2021-2027 MB
Uchwała Nr XXXIII/261/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2021-2027 659 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/260/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuszyn w roku 2021 454 KB
Uchwała Nr XXXIII/260/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuszyn w roku 2021 418 KB
Uchwała Nr XXXIII/259/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 457 KB
Uchwała Nr XXXIII/258/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok. 498 KB
artykuł nr 3

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 29.12.2020 r.

Załączniki:
Wyniki głosowań MB
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII/257/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020 - 2027. 734 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/257/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020 - 2027. 835 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/257/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020 - 2027. MB
Uchwała Nr XXXII/257/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020 - 2027. 160 KB
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXII/256/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. 148 KB
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXII/256/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. 321 KB
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/256/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. 468 KB
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/256/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. 375 KB
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/256/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. MB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/256/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. 218 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/256/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/256/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. 601 KB
Uchwała Nr XXXII/256/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. 284 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/255/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2020 121 KB
Uchwała Nr XXXII/255/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2020 189 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/254/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2020 roku 196 KB
Uchwała Nr XXXII/254/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2020 roku 192 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/253/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tuszyn. MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/253/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tuszyn. MB
Uchwała Nr XXXII/253/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tuszyn. 195 KB
Uchwała Nr XXXII/252/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie Pani Agnieszki Budzisz do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 236 KB
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/251/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. MB
Uchwała Nr XXXII/251/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 139 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/250/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 162 KB
Uchwała Nr XXXII/250/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 139 KB
Analiza zasadności do Uchwały Nr XXXII/249/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 36, 37 w Wodzinie Prywatnym. 202 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/249/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 36, 37 w Wodzinie Prywatnym. 107 KB
Uchwała Nr XXXII/249/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 36, 37 w Wodzinie Prywatnym. 199 KB
artykuł nr 4

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 30.11.2020 r.

Załączniki:
Wyniki głosowań MB
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXI/248/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020-2027 MB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/248/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020-2027 MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/248/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020-2027 MB
Uchwała Nr XXXI/248/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020-2027 375 KB
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/247/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 rok 290 KB
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/247/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 rok MB
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/247/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 rok 823 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/247/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 rok MB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/247/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 rok MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/247/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 rok 689 KB
Uchwała Nr XXXI/247/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 rok 522 KB
Załącznik nr 6 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXI/246/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów honorowych i wyróżnień honorowych 662 KB
Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXI/246/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów honorowych i wyróżnień honorowych 330 KB
Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXI/246/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów honorowych i wyróżnień honorowych 342 KB
Załącznik nr 3 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXI/246/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów honorowych i wyróżnień honorowych 319 KB
Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXI/246/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów honorowych i wyróżnień honorowych 318 KB
Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXI/246/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów honorowych i wyróżnień honorowych 308 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/246/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów honorowych i wyróżnień honorowych MB
Uchwała Nr XXXI/246/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów honorowych i wyróżnień honorowych 350 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/245/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. MB
Uchwała Nr XXXI/245/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. 360 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/244/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska ,,MÓJ RYNEK'' w Tuszynie przy ul. Zwierzyńskiego MB
Uchwała Nr XXXI/244/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska ,,MÓJ RYNEK'' w Tuszynie przy ul. Zwierzyńskiego 373 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/243/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn w 2021 r. 390 KB
Uchwała Nr XXXI/243/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn w 2021 r. 505 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/242/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 953 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/242/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 335 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/242/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 314 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/242/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 378 KB
Uchwała Nr XXXI/242/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 683 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/241/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 617 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/241/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 570 KB
Uchwała Nr XXXI/241/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 345 KB
artykuł nr 5

XXX Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 12.11.2020 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/238/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Nastrojowa w Garbowie) poprawiony z powodu omyłki pisarskiej. 456 KB
Wyniki głosowań MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/240/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ( ul. Perłowa w Tuszynie ) 300 KB
Uchwała Nr XXX/240/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ( ul. Perłowa w Tuszynie ) 319 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/239/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Luksusowa w Tuszynie) 399 KB
Uchwała Nr XXX/239/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Luksusowa w Tuszynie) 321 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/238/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Nastrojowa w Garbowie) 461 KB
Uchwała Nr XXX/238/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Nastrojowa w Garbowie) 323 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/237/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Wiosenna w Zofiówce) 381 KB
Uchwała Nr XXX/237/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Wiosenna w Zofiówce) 330 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/236/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/153/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wysokość wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych składników wynagrodzenia 619 KB
Uchwała Nr XXX/236/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/153/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wysokość wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych składników wynagrodzenia 657 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/235/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Tuszyn a Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice dotyczącego ustalenia zasad prowadzenia międzyszkolnego punktu katechetycznego 294 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/235/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Tuszyn a Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice dotyczącego ustalenia zasad prowadzenia międzyszkolnego punktu katechetycznego 868 KB
Uchwała Nr XXX/235/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Tuszyn a Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice dotyczącego ustalenia zasad prowadzenia międzyszkolnego punktu katechetycznego 367 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/234/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020 -2027 MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/234/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020 -2027 MB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/234/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020 -2027 MB
Uchwała Nr XXX/234/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020 -2027 374 KB
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. 692 KB
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. 502 KB
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. MB
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. 814 KB
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. MB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. 503 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. MB
Uchwała Nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 rok. MB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/232/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/187/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Tuszyn 381 KB
Uchwała Nr XXX/232/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/187/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Tuszyn 470 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/231/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Rydzynki dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 r. 623 KB
Uchwała Nr XXX/231/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Rydzynki dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 r. 382 KB
artykuł nr 6

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 06.10.2020 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/227/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część wsi Garbów poprawionego z powodu omyłki pisarskiej 390 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/227/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część wsi Garbów poprawionego z powodu omyłki pisarskiej 494 KB
Wyniki głosowań MB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/230/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren przy ulicy Szkolnej w Kruszowie MB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/230/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren przy ulicy Szkolnej w Kruszowie 124 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/230/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren przy ulicy Szkolnej w Kruszowie 116 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/230/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren przy ulicy Szkolnej w Kruszowie 716 KB
Uchwała Nr XXIX/230/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren przy ulicy Szkolnej w Kruszowie MB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/229/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Głuchów MB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/229/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Głuchów 130 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/229/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Głuchów 134 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/229/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Głuchów MB
Uchwała Nr XXIX/229/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Głuchów 414 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/228/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ew. 321/4 w Modlicy MB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/228/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ew. 321/4 w Modlicy 122 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/228/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ew. 321/4 w Modlicy 116 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/228/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ew. 321/4 w Modlicy 532 KB
Uchwała Nr XXIX/228/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ew. 321/4 w Modlicy MB
Analiza zasadności do Uchwały Nr XXIX/227/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część wsi Garbów. 707 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/227/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część wsi Garbów. 420 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/227/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część wsi Garbów. 538 KB
Uchwała Nr XXIX/227/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część wsi Garbów. 461 KB
Analiza zasadności do Uchwały Nr XXIX/226/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu dz. 63/6 przy ul. Starościańskiej w Tuszynku Majorackim 703 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/226/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu dz. 63/6 przy ul. Starościańskiej w Tuszynku Majorackim 273 KB
Uchwała Nr XXIX/226/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu dz. 63/6 przy ul. Starościańskiej w Tuszynku Majorackim 479 KB
Analiza zasadności do Uchwały Nr XXIX/225/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn 385 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/225/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn MB
Uchwała Nr XXIX/225/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn 420 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Daniela w Bądzyniu) 414 KB
Uchwała Nr XXIX/224/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Daniela w Bądzyniu) 322 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/223/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Sporna w Zofiówce) 415 KB
Uchwała Nr XXIX/223/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 321 KB
Uchwała Nr XXIX/222/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd 337 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/221/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości MB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/221/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 791 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/221/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości MB
Uchwała Nr XXIX/221/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 948 KB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/220/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Tuszyn 264 KB
Uchwała Nr XXIX/220/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Tuszyn 575 KB
Załącznik nr 2 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/219/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 322 KB
Załącznik nr 1 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/219/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 329 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/219/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów MB
Uchwała Nr XXIX/219/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/218/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszyn MB
Uchwała Nr XXIX/218/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszyn 366 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/217/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska ,,MÓJ RYNEK'' w Tuszynie przy ul. Zwierzyńskiego MB
Uchwała Nr XXIX/217/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Targowiska ,,MÓJ RYNEK'' w Tuszynie przy ul. Zwierzyńskiego 365 KB
Uchwała Nr XXIX/216/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 06 października 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych, a także za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i odbiór nieczystości ciekłych 592 KB
artykuł nr 7

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 28.09.2020 r.

Załączniki:
Wyniki głosowań 771 KB
Objaśniania do Uchwały Nr XXVIII/215/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020-2027 MB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/215/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020-2027 MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/215/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020-2027 MB
Uchwała Nr XXVIII/215/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2020-2027 375 KB
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. MB
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. MB
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. 832 KB
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. 568 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. MB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. MB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 r. MB
Uchwała Nr XXVIII/214/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tuszyn na 2020 rok 554 KB