artykuł nr 1

Statut Gminy Tuszyn

Załączniki:
Treść Statutu MB