artykuł nr 1

Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie - filia w Garbowie”

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie – filia w Garbowie”   jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT).

 

Oferty należy złożyć w terminie do 16.09.2020 r. 

artykuł nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT)

Załączniki:
Treść informacji MB
artykuł nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie”. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie”, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 termomodernizacja budynków - ZIT).

Załączniki:
Treść informacji 559 KB
artykuł nr 4

Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru...

Termin składania ofert to 15.06.2020 r.

artykuł nr 5

Kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru...

Termin składania ofert to 10.06.2020 r.

artykuł nr 6

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postępowania przetargowego na Budowę i przebudowę targowiska przy ulicy Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu "Mój Rynek”

Załączniki:
Treść informacji 707 KB
artykuł nr 7

Komunikat

Informujemy, iż przetargi umieszczone przed dniem 7 lutego 2020 r.

dostępne są w 

BIP - archiwum w zakładce ,,zamówienia publiczne''.

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2021