artykuł nr 1

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT).

Termin składania ofert 18.05.2020 r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert 18.05.2020 r. godz. 11:00

artykuł nr 2

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU W TUSZYNIE” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT).

Po zmianach:

Termin składania ofert 30.04.2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 30.04.2020 r. godz. 11:00.

 

Przed zmianami:

Termin składania ofert 28.04.2020 r. godz. 11.00

Termin otwarcia 28.04.2020 r. godz. 12.30

artykuł nr 3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postępowania przetargowego na Budowę i przebudowę targowiska przy ulicy Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu "Mój Rynek”

Załączniki:
Treść informacji 707 KB
artykuł nr 4

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT. 12 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Załączniki:
Treść informacji MB
artykuł nr 5

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT. 12 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Załączniki:
Treść informacji MB
artykuł nr 6

Komunikat

Informujemy, iż przetargi umieszczone przed dniem 7 lutego 2020 r.

dostępne są w 

BIP - archiwum w zakładce ,,zamówienia publiczne''.

artykuł nr 7

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tuszyn nr postępowania ZP.2710.16.2019.

Załączniki:
Treść informacji 762 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2020