artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie - filia w Garbowie

współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 ( Oś priorytetowa IV : Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT). Projekt pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn''' 

artykuł nr 2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach - Etap II

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki:
Ogłoszenie 274 KB
SIWZ 14 MB
Załącznik nr 10 - Projekt umowy MB
Załączniki w wersji edytowalnej 224 KB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Pozostała dokumentacja MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.1 14 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.2 14 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.3 13 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.4 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.5 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.6 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.1 15 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.2 14 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.3 11 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.4 13 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.5 14 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.6 10 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Wentylacja 11 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Projekt robót geologicznych MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Elektryka 17 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Drogowa 15 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Architektoniczno-Budowlana 14 MB
Załącznik nr 12 - STWiORB 20 MB
Załącznik nr 13 - Przedmiar robót 10 MB
artykuł nr 3

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ?Termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie” - część II zamówienia Modernizacja źródła ciepła , w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT).

Załączniki:
Treść informacji MB
artykuł nr 4

BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL....

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert: terminu składania ofert do dnia 14.07.2020 r. do godz. 10.00 terminu otwarcia ofert 14.07.2020 r., godz. 11.00

artykuł nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU W TUSZYNIE” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT).

Załączniki:
Treść informacji MB
artykuł nr 6

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT).

Termin składania ofert 18.05.2020 r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert 18.05.2020 r. godz. 11:00

artykuł nr 7

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU W TUSZYNIE” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT).

Po zmianach:

Termin składania ofert 30.04.2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 30.04.2020 r. godz. 11:00.

 

Przed zmianami:

Termin składania ofert 28.04.2020 r. godz. 11.00

Termin otwarcia 28.04.2020 r. godz. 12.30

Dostępne kategorie:
Rok 2020