artykuł nr 1

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT).

transmisja on-line kliknij tutaj

artykuł nr 2

OTWARCIE OFERT ON-LINE dot.„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU W TUSZYNIE” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT).

transmisja on-line kliknij tutaj

Dostępne kategorie:
2020
2021