artykuł nr 1

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta w Tuszynie na lata 2020-2021

Załączniki:
Treść informacji MB