artykuł nr 1

Komunikat Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022 "

Załączniki:
Treść komunikatu 251 KB
artykuł nr 2

Zrządzenie Nr 164/2021 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 6 października 2021 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022"

Załączniki:
Treść zarządzenia MB
artykuł nr 3

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 26 kwietnia 2021 roku o przyznanych z budżetu Gminy Tuszyn, na podstawie Uchwały Nr XXXI/245/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r., dotacjach celowych na wsparcie realizacji zadania zadań publicznych

Załączniki:
Treść informacji 200 KB
artykuł nr 4

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z 20 kwietnia 2021 r. o złożonych ofertach w otwartym konkursie na realizację w 2021 r. zadań publicznych, wspartych środkami budżetowymi Gminy Tuszyn, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki:
Treść informacji 418 KB
artykuł nr 5

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z 13 kwietnia 2021 r. o złozonych ofertach w otwartym konkursie na realizację w 2021 r. zadań publicznych, wspartych środkami budżetowymi Gminy Tuszyn, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki:
Treść informacji 209 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w Gminie Tuszyn w 2021 r., wspartego środkami budżetowymi Gminy.

Załączniki:
Treść informacji 822 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego, wspartego środkami budżetowymi Gminy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 1,022 KB