artykuł nr 1

Zgłoszenie do uczestnictwa w debacie nad Raportem o stanie Gminy Tuszyn za 2019 r.

artykuł nr 2

Raport o stanie Gminy Tuszyn za rok 2019

Załączniki:
Treść raportu MB