artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki:
Treść informacji 376 KB
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019.1843 ze zm.)

artykuł nr 3

Zawiadomienie o zakończeniu konkursu ofert - Dotyczy konkursu ofert na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Tuszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w 2021 roku oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych”, Nr referencyjny OG.2710.31.2020

Załączniki:
Treść zawiadomienia 272 KB
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019.1843 ze zm.)