artykuł nr 1

Uchwała nr XVIII/161/19 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30.12.2019

Załączniki:
Załączniki 30 MB
Treść uchwały MB