artykuł nr 1

Uchwała nr V/192/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuszyn za I półrocze 2020 roku

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 2

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi a dnia 18 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu za 2019 rok

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 3

Uchwała nr V/37/2020 z dnia 25 lutego 2020 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuszyn

Załączniki:
Treść uchwały MB