artykuł nr 1

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi a dnia 18 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu za 2019 rok

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 2

Uchwała nr V/37/2020 z dnia 25 lutego 2020 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuszyn

Załączniki:
Treść uchwały MB