artykuł nr 1

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na rok 2021