artykuł nr 1

Uchwała Nr V/95/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu za 2020 rok

Załączniki:
Treść opinii MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr V/55/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuszyn

Załączniki:
Treść uchwały 634 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr V/22/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr V/23/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tuszyn na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Tuszyn w 2021 roku

Załączniki:
Treść uchwały 55 KB