artykuł nr 1

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

obrazek