artykuł nr 1

WAŻNA INFORMACJA DOT. SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID - TRANSPORT ORGANIZOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID – TRANSPORT ORGANIZOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W TUSZYNIE

Szczepienia przeciwko COVID-19

 

W związku ze szczepieniami prowadzonymi przez Samorządową Przychodnię Zdrowia w Tuszynie oraz Tuszyńskie Centrum Medyczne UCIŃSCY , Urząd Miasta w Tuszynie informuje, że osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z tymi schorzeniami, osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z dostępem do punktu szczepień oraz osoby powyżej 70 roku życia mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z dostępem do punktu szczepień mogą bezpłatnie skorzystać z transportu do punktu szczepień organizowanego przez Gminę Tuszyn. Osoby zapisujące się na szczepienie w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie przy ul. Żeromskiego 24/26 oraz Tuszyńskim Centrum Medycznym UCIŃSCY przy ul. Parkowej 2, mogą również zgłaszać chęć skorzystania z ww. transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie przy ul. Piotrkowskiej 2/4, 95 - 080 Tuszyn w pokoju nr 13.

 

Ważne! Na dowóz umawiamy się po zarejestrowaniu się na szczepienie i poznaniu konkretnej daty szczepienia, nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem szczepienia!

artykuł nr 2

Informacje ws. szczepień przeciw Covid-19

   

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuszyn,

Obecnie jest realizowany etap szczepień 0 oraz 1.

Od 8 marca br. wznowione zostały dostawy na szczepienia w ramach etapu 0, w którym są uprawnione osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym oraz wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę, których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie.
W przypadku ww. grupy szczepienia mogą być realizowane również w przypadku osób nieposiadających jeszcze wystawionego e-skierowania. E-skierowania dla tej grupy powinien niezwłocznie wystawić szpital
węzłowy realizujący proces szczepienia bądź inny lekarz. Dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej e-skierowania są wystawiane systemowo.

Ponadto, uprzejmie przypominamy, że niezmiennie w ramach Etapu „0" na szczepienia mogą rejestrować się również:
- przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
-  farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej;
- nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym;
- osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jako jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu ww. ustawy należy rozumieć:
- regionalny ośrodek polityki społecznej,
- powiatowe centrum pomocy rodzinie,
- ośrodek pomocy społecznej,
- centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818),
- dom pomocy społecznej,
- placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
- ośrodek wsparcia - tj.: ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowy dom samopomocy oraz klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
- dzienny dom pomocy (np., dzienny dom seniora),
- dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- schronisko dla osób bezdomnych, 11. schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
- klub samopomocy,
- ośrodek interwencji kryzysowej.

Osoby 70+ jako grupa uprawnionych do szczepień w ramach Etapu „I" mogą niezmiennie zapisywać się na wolne terminy. Zapisy na nowe terminy planowane są od 25.03. Ponadto uprzejmie informujemy, że z dniem 11 marca br. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku od 65 do 69 lat.

Termin szczepienia kolejnych grup, w tym także dla osób w wieku 60-65 uzależniony będzie od wielu czynników, w tym m.in. od dynamiki zgłoszeń do szczepień oraz dostaw szczepionek, które zostały znacznie ograniczone w wyniku decyzji ich producentów.

artykuł nr 3

Infolinia dotycząca potrzeb transportowych na szczepienia oraz punkty szczepień

INFOLINIA DOTYCZĄCA POTRZEB TRANSPORTOWYCH NA SZCZEPIENIA ORAZ PUNKTY SZCZEPIEŃ

Telefoniczny punkt potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Od piątku 15 stycznia 2021 r. zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy mogą zgłaszać chęć skorzystania z dowozu.

Informacje udzielane będą w Urzędzie Miasta Tuszyna od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy urzędu  pod numerem telefonu 504 077 145.

Dla kogo dowóz na szczepienia:

1) osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

2) osoby, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

Transport będzie realizowany na terenie Gminy Tuszyn.

W wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami danej gminy, transport może być realizowany, nie dalej niż:

a) 10 km od granic miasta na prawach powiatu;

b) 20 km od granic pozostałych gmin.

E-rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 szczegóły: https://pacjent.gov.pl/


 

Punkty szczepień przeciw Covid-19 na terenie Gminy Tuszyn:


 

Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie ul. Żeromskiego 24/26 

KONTAKT

(42) 614 30 97 lub (42) 614 31 34

recepty@spztuszyn.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 08:00–18:00
wtorek 08:00–18:00
środa 08:00–18:00
czwartek 08:00–18:00
piątek 8:00-18:00

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/preview/48081


 

Tuszyńskie Centrum Medyczne UCIŃSCY w Tuszynie ul. Parkowa 2

KONTAKT

(42) 203 27 10 lub (42) 203 27 11

rejestracja@poradniatcm.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 08:00–18:00
wtorek 08:00–18:00
środa 08:00–18:00
czwartek 08:00–18:00
piątek 8:00-18:00

 

 

wiecej informacji:

Szczepienie przeciwko COVID-19 

Rejestracja 

Mapa punktow szczepień 

Raport szczepień przeciwko COVID 19