artykuł nr 1

Platforma e-Zamawiający

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku Gmina Tuszyn postanowiła wdrożyć Platformę eZamawiający jako podstawowe narzędzie umożliwiające Państwu składanie ofert w drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.