artykuł nr 1

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Można to zrobić zarówno przez internet, jak i w tradycyjnej formie.

 

Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do oświadczenia o posiadanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy mniejszej niż 1 MW.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

- w przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;

- w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

Jak i gdzie składać deklaracje

online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz - kliknij tutaj;

w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do budynku urzędu:

 

Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji. Naszą rolą jest zebranie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

 

Deklarację w formie papierowej można składać:

wysyłając na adres urzędu;

składając w Kancelarii urzędu.

Deklaracja zawiera m.in. informacje, dotyczące adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela oraz liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła.

Terminy złożenia deklaracji

Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

12 miesięcy – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca 2021 r.;

14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Pliki do pobrania

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne  pobierz 

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne pobierz