artykuł nr 1

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Załączniki:
Wzór deklaracji 118 KB
Załącznik ZDL-1 96 KB
Załącznik ZDL-2 97 KB
artykuł nr 2

Informacja o lasach (IL-1)

Dostępne kategorie:
Formularze do pobrania