artykuł nr 1

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2020 ROK

Załączniki:
Treść analizy MB
artykuł nr 2

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA 2019 ROK

artykuł nr 3

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TUSZYN ZA ROK 2019

Załączniki:
Treść analizy MB