artykuł nr 1

Informacja o odbierających nieczystości ciekłe na terenie Gminy Tuszyn

Wykaz przedsiębiorców prowadzących na dzień 27.01.2020 r. na terenie Gminy Tuszyn działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych

L.P.Nazwa jednostkiAdres jednostki
1

PUK ,,BIZMEX''

Zdzisław Białowąs

Kruszów

ul. Żeromińska 17 A

2

Wywóz nieczystości płynnych

Leszek Oleksiak

Tuszyn

ul. Młynkowa 46

3

Usługi Asenizacyjne

Zbigniew Lesiak

Tuszyn

ul. Wysoka 7/21

4

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe

,,SZAMBELAN''

Pabianice

ul. Nowowolska 56

5

Produkty Naturalne

U. W. Berezińscy s. c.

Tuszynek Majoracki

ul. Starościańska 19A

6

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp. z o. o.

Tuszynek Majoracki

ul. Starościańska 6 lok. 4

7

RS II Sp. z o. o.

Zgierz

ul. 3 Maja 10 

8Dariusz Młoczkowski

Tuszyn

Zofiówka 60

9Krystyna Kosieradzka

Rzgów

ul. Nasienna 15/2

10

Firma Handlowo - Usługowa

Karol Bogusławski

Konstantyna

Przyrodnicza 6

11

Usługi Asenizacyjne

Jerzy Winiarz

Łódź

ul. Pabianka 15

12Mtoilet Sp. z o. o.

Warszawa

ul. Odlewnicza 5

13

WCSerwis Sp. z o. o. spółka komandytowa

Zabrze

ul. Szybowa 2