artykuł nr 1

Informacja o wysokości zwolnienia dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym są objęci zwolnieniem w wysokości 3 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, zgodnie z § 3  UCHWAŁY NR XXIX/220/20 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 6 października 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Tuszyn.

Załączniki:
Treść uchwały 152 KB
artykuł nr 2

Opłaty za odpady komunalne

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 29 zł miesięcznie od osoby

(zgodnie z terminarzem płatności podanym poniżej ) należy dokonać w jeden z podanych sposobów  :

 

1) gotówką w Kasie Urzędu Miasta w Tuszynie 

 

poniedziałek7:30 - 14:00
wtorek7:30 - 15:30
środa7:30 - 14:00
czwartek7:30 - 14:00
piątek7:30 - 13:15

 

lub

2) Przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta w Tuszynie

dot. wpłat za odpady komunalne 

Bank PKO S.A I  o/Tuszyn

76 1240 3451 1111 0010 9288 2604

 

 

 Terminy płatności 

styczeń - luty

do 15 lutego
marzec - kwiecieńdo 15 kwietnia
maj - czerwiecdo 15 czerwca
lipiec - sierpieńdo 15 sierpnia
wrzesień - październikdo 15 października
listopad - grudzieńdo 15 grudnia