artykuł nr 1

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych 2021

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tuszyn mogą przekazywać do:

 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Tuszynku Majorackim przy ul. Starościańskiej.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) czynny jest: wtorek 9:00-17:00,

czwartek 9:00-15.30

oraz w co drugą sobotę w godz. 9:00-13:00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

artykuł nr 2

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych

Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tuszyn mogą przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do niżej wymienionych firm :

Nazwa firmyAdres

*Punkt Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych

Kruszów

ul. Wolborska

Firma handlowa ,,MALPOL''

Patryk Malinowski

Tuszynek Majoracki

ul. Tysiąclecia 17b

Firma ,,Busiak Surowce'' 

Rafał Busiak

Tuszyn

ul. Ks. Ściegiennego 1/3

* Czynny we wtorki w godzinach 12-16, w pozostałe dni robocze po uzgodnieniu telefonicznym 513811004

Ponadto odpady te będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - dwa razy w roku w systemie tzw. ,,wystawki''. Terminy zbierania podane są w harmonogramie odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tuszyn.