artykuł nr 1

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych

Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tuszyn mogą przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do niżej wymienionych firm :

Nazwa firmyAdres

*Punkt Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych

Kruszów

ul. Wolborska

Firma handlowa ,,MALPOL''

Patryk Malinowski

Tuszynek Majoracki

ul. Tysiąclecia 17b

Firma ,,Busiak Surowce'' 

Rafał Busiak

Tuszyn

ul. Ks. Ściegiennego 1/3

* Czynny we wtorki w godzinach 12-16, w pozostałe dni robocze po uzgodnieniu telefonicznym 513811004

Ponadto odpady te będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - dwa razy w roku w systemie tzw. ,,wystawki''. Terminy zbierania podane są w harmonogramie odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tuszyn.